ENSEMBLE FIORELLO

Lucie Rozsnyó - soprán

Michala Roubalová - zobcová flétna

Magdalena Malá - housle

Jana Vavřínková - viola

Helena Matyášová - violoncello

Markéta Čechová - cembalo

www.fiorello.cz

Galanica y la Flor

Stará židovská a italská raně barokní hudba 17. století

Ensemble Fiorello (italsky kvítek či květina) je dámský komorní soubor, který se zabývá interpretací staré hudby na dobové nástroje či jejich kopie. Vznikl v roce 2011 ze společného nadšení mladých profesionálních interpretek - absolventek Akademie múzických umění v Praze, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Týnské školy - Collegium Marianum (Univerzita Karlova), které spojil zájem o kulturu a umění doby 17. a 18. století. Základní obsazení souboru tvoří Lucie Rozsnyó - soprán, Michala Roubalová - zobcové flétny, Magdalena Malá - housle, viola, Jana Vavřínková - viola a barokní tanec, Helena Matyášová - violoncello a Markéta Čechová - cembalo, virginal nebo varhanní positiv.

Repertoár souboru tvoří pestrá paleta vokální a instrumentální hudby, která zněla na šlechtických dvorech významných kulturních center barokní Evropy. Součástí bohaté dvorské zábavy byl vedle provozování hudby také tanec. Ensemble Fiorello proto do svých koncertních programů zařazuje dobové taneční choreografie pro jednu tanečnici s doprovodem instrumentálního souboru. Jeho snahou je umožnit posluchačům cestování v čase o několik staletí zpět a navodit tak atmosféru dob dávno minulých. Prostřednictvím hudby a tance se posluchač ocitá alespoň na chvíli ve francouzských Versailles za doby Krále Slunce Ludvíka IV., v italských Benátkách, Florencii, Neapoli či Římě 17. a 18. století. Může navštívit německý Hamburk, Lipsko či Drážďany, nebo císařskou Vídeň. Nemusí však při poslechu cestovat daleko, zůstane-li v hudbymilovných Čechách nebo na Moravě.