FOTO & VIDEO

Fotografie ze IV. ročníku festivalu

(budou průběžně zveřejňovány a doplňovány)


Zahajovací koncert


Druhý koncert


Třetí koncert


Doprovodná akce


Čtvrtý koncert


Pátý koncert


Šestý koncert


Závěrečný koncert


Foto: Jiří Čondl

fotografie z minulých ročníků naleznete v archivech 2018, 2019 a 2020