FOTO & VIDEO

Fotografie ze IV. ročníku festivalu

(budou průběžně zveřejňovány a doplňovány)


Zahajovací koncert


Druhý koncert


Třetí koncert


Čtvrtý koncert


Doprovodná akce


Pátý koncert


Závěrečný koncert


Foto: Jiří Čondl

fotografie z minulých ročníků naleznete v archivech 2018, 2019 a 2020