FOTO & VIDEO

(FOTOGRAFIE Z KONCERTŮ V ROCE 2020 BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ) 

fotografie z minulých ročníků naleznete v archivech 2018 a 2019

Zahajovací koncert


Druhý koncert


Třetí koncert


Čtvrtý koncert


Pátý koncert


Šestý koncert


Závěrečný koncert