FOTO & VIDEO

Zahajovací koncert - Collegium Marianum, kostel Obětování Panny Marie - 20. května 2019


Druhý koncert - Capella Ornamentata, kostel Obětování Panny Marie - 30. května 2019


Třetí koncert - Motus Harmonicus, kostel Svaté Rodiny - 3. června 2019