LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ JAROSLAV TŮMA

LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ - housle


JAROSLAV TŮMA - varhany

H. I. F. Biber - Růžencové sonáty

J. S. Bach - Preludia a fugy


Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704): Růžencová sonáta č. 1 d moll "Zvěstování"
Praeludium - Variatio - Finale

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704): Růžencová sonáta č. 2 A dur "Marie navštěvuje Alžbětu"
Sonata - Presto - Allaman - Presto

Johann Sebastian BACH (1685-1750): Preludium a fuga d moll BWV 539

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704): Sonáta č. 16 - Passacaglia g moll "Anděl strážný" pro sólové housle

Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Preludium a fuga A dur BWV 536

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704) : Růžencová sonáta č. 14 D dur "Nanebevzetí Panny Marie"
Praeludium - Aria - Gigue

Johann Sebastian BACH (1685-1750): Preludium a fuga D dur BWV 532

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704): Růžencová sonáta č. 15 C dur "Korunování Panny Marie"
Sonata - Aria - Canzon - Sarabanda


LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ

Houslistka Lucie Sedláková Hůlová je absolventkou Konzervatoře v Praze a hudební fakulty AMU. Na svém kontě má řadu úspěšných sólových vystoupení s orchestry i s různými partnery v komorní hře. V roce 2004 se například s velkým úspěchem představila jako sólistka Plzeňské filharmonie s dirigentem Jiřím Malátem na turné v USA (Dvořákův Houslový koncert). Se svým manželem, violoncellistou Martinem Sedlákem tvoří České smyčcové duo a společně s klavíristkou Veronikou Böhmovou hrají v klavírním triu Kinsky Trio Prague. Často koncertuje se svým otcem, houslistou Pavlem Hůlou. Je sólistkou a členkou komorního orchestru Praga Camerata.

Zabývá se také autentickou interpretací staré hudby. V této oblasti spolupracuje s renomovanými soubory (např. Capella Regia, Musica Florea, Capella Ornamentata aj.) a sólisty. Sólově se mj. zabývá interpretací Biberových Růžencových sonát v původních scordaturách. Několik sezón působila v mládežnických orchestrech (Orchestr Evropské unie, UBS Verbier Festival Orchestra), kde spolupracovala s nejslavnějšími světovými dirigenty a sólisty. Se všemi těmito soubory absolvovala již stovky koncertů po celém světě v nejslavnějších koncertních síních a natočila několik CD.

Hraje na nástroj italského mistra 2. poloviny 18. století a na kopii barokních houslí G. Guarneriho zhotovenou Daliborem Bzirským.

JAROSLAV TŮMA

Jaroslav Tůma je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembale, klavichordu, pianoforte a dalších klávesových nástrojích. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti.

Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986, laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších.

Pravidelně účinkuje na domácích i světových pódiích, bývá předsedou nebo členem porot mezinárodních hudebních soutěží, vyučuje na mezinárodních varhanních kurzech a seminářích.

V Tůmově repertoáru nalezneme stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renesance až po 21. století. Věnuje se také varhanní improvizaci. Jeho diskografie čítá přes padesát sólových titulů, od roku 2001 vydávaných převážně u firmy Arta records.

Je autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata Adama Václava Michny (Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika 2014 a Loutna česká 2016) a odborné publikace O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (2016).
jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu