VOX CLAMANS

Veronika VOJÍŘOVÁ - soprán

Miroslav KŮZL - cink

Jakub MICHL - viola da gamba

Jan HAJIČ - varhany, cembalo

umělecký vedoucí


VOX CLAMANS

Vox Clamans je komorní soubor specialistů na starou hudbu. Tvoří jej sopranistka Veronika Vojířová, cinkenista Miroslav Kůzl, hráč na violu da gamba Jakub Michl, a cembalista a varhaník Jan Hajič. Ansámbl vznikl v návaznosti na úspěšnou spolupráci studentského uskupení Camerata Brunensis s Miroslavem Kůzlem a Jakubem Michlem. Vedoucím souboru je Jan Hajič.

Soubor se specializuje na barokní hudbu, převážně na tvorbu 17. století, a její historicky poučenou interpretaci, nicméně nebrání se ani zabroušení do vod renesančních. Obsazení souboru se může rozšiřovat a proměňovat podle potřeby, nicméně základem zůstává kontrast hlasu a cinku, nástroje zapomenutého a během 20. století znovu vzkříšeného.


VERONIKA VOJÍŘOVÁ

Veronika Vojířová patří mezi nové perspektivní tváře ve světě české staré hudby. Během několika málo let se z frekventantky holešovských a valtických kurzů staré hudby stala i bez studia rozličných hudebních vysokých škol pravidelná spolupracovnice předních českých souborů staré hudby: Collegium Marianum, kde zpívala například po boku Hany Blažíkové, či spřízněná Capella Mariana, se kterou vystoupila na Letních slavnostech staré hudby; s Ensemble Inegal natáčí v roce 2020 premiéry Zelenkovy mše a litanií; s Musicou Floreou zpívala krom jiného Stabat mater od Jakuba Jana Ryby, vystupovala i se souborem Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga, s Capellou Ornamentatou Richarda Šedy, či s moravským Czech Ensemble Baroque. V současnosti vedle koncertní činnosti také studuje Akademii staré hudby na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity.


MIROSLAV KŮZL

Miroslav Kůzl je předním českým cinkenistou, nicméně k slyšení je spíše v Německu či Polsku, kde vystupuje s drážďanským souborem Instrumenta Musica. (Nicméně s Veronikou Vojířovou se setkali na pódiu Letních slavností staré hudby.) Krom jiného učí klarinet a flétnu na ZUŠ v Českých Budějovicích.


JAKUB MICHL

Jakub Michl je v současnosti nejžádanějším českým hráčem na violu da gamba, nicméně jeho hudební aktivity mají i přesah do zahraničí. Hrál pravděpodobně se všemi významnými i méně významnými českými soubory staré hudby; vede vlastní soubor Motus Harmonicus. Doposud spolupracoval se soubory Musica Florea, In Cordis Ensemble, Czech Ensemble Baroque, Ensemble Damian, Solamente naturali, Les Traversées Baroques, Trinity College Consort of Viols, Greenwich Baroque, Ritornello, ad. Vyučuje též violu da gamba a historicky poučenou interpretaci staré hudby v Čechách i zahraničí.

Jakub vystudoval violoncello na Pražské konzervatoři u Tomáše Strašila, hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, violu da gamba na Trinity College of Music v Londýně u Alison Crum a Vittoria Ghielmiho na Mozarteu v Salzburgu. Mimo to absolvoval mistrovské třídy a soukromé lekce s Jordi Savallem, Wielandem Kuijkenem, Marianne Müller, Hille Perl, Richardem Boothbym, Michaelem Brüssingem, Petrem Wagnerem, Reiko Ichise, Bruno Cocsetem, Irmtraud Hubatschek či Markem Štrynclem.

Je laureátem interpretační soutěže o sólový výstup s orchestrem Hudebního festivalu Znojmo v roce 2013. Svůj zájem o hudbu evropského středověku a hru na fidulu prohluboval na kurzech v Besalú (Medieval Music Besalú) a Vancouveru (Early Music Vancouver) u osobností jako Benjamin Bagby, Norbert Rodenkirchen, Alejandro Fernandez Peralta či Mauricio Molina.


JAN HAJIČ

Jan Hajič, vedoucí ansámblu, je zároveň vlastně služebně nejmladším hudebníkem: donedávna se věnoval především informatice, avšak po získání titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě se na nějakou dobu věnuje hudbě. Krom ansámblů Vox Clamans a Camerata Brunensis je aktivní jako korepetitor sborů specializovaných na starou hudbu Vagantes a Collegium 419, pod vedením Roberta Huga dělá varhaníka v pražské akademické farnosti nejsv. Salvátora a příležitostně působí jako "hostující cembalista" např. s Karlovarským symfonickým orchestrem.

Studoval cembalo na Koninklijke Conservatorium v nizozemském Haagu pod vedením Fabia Bonizzoniho, v Brně studuje Akademii staré hudby na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity pod vedením Moniky Knoblochové. Účastní se kurzů ve Valticích a Holešově pod vedením Shaleva Ad-El, Aleny Hönigové, na varhany u Roberta Huga a Lukáše Vendla.