VOX CLAMANS

Veronika VOJÍŘOVÁ - soprán

Miroslav KŮZL - cink

Jakub MICHL - viola da gamba

Barbora HULCOVÁ - theorba

Jan HAJIČ - varhanní pozitiv

umělecký vedoucí

HOSTINA SVÁTOSTNÁ

tajemství eucharistie v hudbě 17. století


Giovanni Paolo Cima (ca 1570-1630) : O Sacrum Convivium - (Concerti Ecclesiastici, 1610)

Claudio Monteverdi (1567-1643) : Pulchra es amica mea - (Vespro della Beata Vergine, 1610)

Claudio Monteverdi (1567-1643) : Nigra sum - (Vespro della Beata Vergine, 1610)

Giovanni Antonio Leoni (16??-16??) : Sonata seconda - (Sonate di violino a voce sola, Op. 3, 1652)

Manuscriptum di Carlo G. (ca 1600-1620) : Peccavi super numerum - (1600?)

Bellerofonte Castaldi (1580-1649) : Tasteggio in sprezzatura - (1622)

Manuscriptum di Carlo G. (ca 1600-1620) : Miserere mei Deus - (1600?)

Johann Hildebrand (1614-1684) : Ach Herr - (Kriegs-Angst-Seuffzen, 1645)

Johann Jakob Froberger (1616-1667) : Toccata da sonarsi alla Levatione - (Libro secondo, 1649)

Manuscriptum di Carlo G. (ca 1600-1620) : Panis Angelicus - (1600?)

Dietrich Buxtehude (ca 1637-1707) : Singet dem Herren ein neues Lied - (BuxWV 98, 1680-1687?)


Program Hostina svátostná je hudební meditací nad tajemství eucharistie, Nejsvětější svátosti. Eucharistické mystérium, tělo Kristovo - ono titulní sacrum convivium - je počátek i konec, alfa a omega, příběhu: jako manželský přislíb vyjádřený Písní písní (neboť Kristovou chotí je církev, jíž se v eucharistii odevzdává), jako tísnivé odloučení zakoušené v hříchu, a jako na kříži otevřená brána spásy, vykoupení a dar Ducha Svatého, jenž činí věci nové. A protože krása je snad jednou z cest k poznávání tohoto tajemství, a naše těla jsou uzpůsobena vnímat uspořádané chvění jako krásné, je tedy snad možno o tomto tajemství hovořit i jazykem hudebním.


VOX CLAMANS

Vox Clamans je komorní soubor specialistů na starou hudbu. Tvoří jej sopranistka Veronika Vojířová, cinkenista Miroslav Kůzl, hráč na violu da gamba Jakub Michl, a cembalista a varhaník Jan Hajič. Ansámbl vznikl v návaznosti na úspěšnou spolupráci studentského uskupení Camerata Brunensis s Miroslavem Kůzlem a Jakubem Michlem. Vedoucím souboru je Jan Hajič.

Soubor se specializuje na barokní hudbu, převážně na tvorbu 17. století, a její historicky poučenou interpretaci, nicméně nebrání se ani plavbám po vodách renesančních. Obsazení souboru se rozšiřuje a proměňuje podle potřeby, základem však zůstává kontrast hlasu a cinku, nástroje zapomenutého a v závěrečné třetině 20. století znovu vzkříšeného.


VERONIKA VOJÍŘOVÁ

Veronika Vojířová patří mezi nové perspektivní tváře ve světě české staré hudby. Během několika málo let se z frekventantky holešovských a valtických kurzů staré hudby stala i bez studia rozličných hudebních vysokých škol pravidelná spolupracovnice předních českých souborů staré hudby: Collegium Marianum, kde zpívala například po boku Hany Blažíkové, či spřízněná Capella Mariana, se kterou vystoupila na Letních slavnostech staré hudby; s Ensemble Inegal natáčí v roce 2020 premiéry Zelenkovy mše a litanií; s Musicou Floreou zpívala krom jiného na Pražském Jaru, vystupovala i se souborem Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga či s Capellou Ornamentatou Richarda Šedy.

V současnosti vedle koncertní činnosti také studuje Akademii staré hudby na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity.


MIROSLAV KŮZL

Miroslav Kůzl je předním českým cinkenistou, nicméně k slyšení je spíše v Německu či Polsku, kde vystupuje s drážďanským souborem Instrumenta Musica. S Veronikou Vojířovou se mimo Vox Clamans setkali na pódiu Letních slavností staré hudby.

Krom koncertní činnosti také učí klarinet a flétnu na ZUŠ v Českých Budějovicích a rád vyřezává ze dřeva, s občasnou zdravotnickou intervencí budějovického chirurga a varhaníka Kryštofa Zusky.


JAKUB MICHL

Jakub Michl je v současnosti nejžádanějším českým hráčem na violu da gamba, nicméně jeho hudební aktivity mají i přesah do zahraničí. Doposud spolupracoval se soubory Musica Florea, In Cordis Ensemble, Czech Ensemble Baroque, Ensemble Damian, Solamente naturali, Les Traversées Baroques, Trinity College Consort of Viols, Greenwich Baroque, Ritornello, ad. Vede vlastní soubor Motus Harmonicus. Vyučuje též violu da gamba a historicky poučenou interpretaci staré hudby v Čechách i zahraničí.

Vystudoval violoncello na Pražské konzervatoři u Tomáše Strašila, hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, violu da gamba na Trinity College of Music v Londýně u Alison Crum a Vittoria Ghielmiho na Mozarteu v Salzburgu. Mimo to absolvoval mistrovské třídy a soukromé lekce mj. s Jordi Savallem čí Michaelem Brüssingem, a svůj zájem o hudbu evropského středověku a hru na fidulu prohluboval na kurzech v Besalú (Medieval Music Besalú) a Vancouveru (Early Music Vancouver).


JAN HAJIČ

Jan Hajič, vedoucí ansámblu, je zároveň vlastně služebně nejmladším hudebníkem: donedávna se věnoval především informatice, avšak po získání titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě se obrátil k hudbě. Krom ansámblů Vox Clamans a dalších komorních souborů je aktivní jako korepetitor sborů specializovaných na starou hudbu - Spherae Sonantes, Vagantes, Collegium 419; pod vedením Roberta Huga slouží jako varhaník v pražské akademické farnosti nejsv. Salvátora a příležitostně působí jako "hostující cembalista" např. s Karlovarským symfonickým orchestrem či SOČR.

V Brně studuje Akademii staré hudby na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity pod vedením Moniky Knoblochové, krátce studoval cembalo na Koninklijke Conservatorium v nizozemském Haagu pod vedením Fabia Bonizzoniho. Účastní se kurzů ve Valticích a Holešově pod vedením Shaleva Ad-El, Tamar Halperin, Aleny Hönigové, na varhany u Roberta Huga a Lukáše Vendla.


BARBORA HULCOVÁ

Hostem ansámblu je Barbora Hulcová, loutnistka a teorbistka. Studuje na Staatliche Hochschule für Musik v německém Trossingenu pod vedením Rolfa Lislevanda, dříve na brněnské JAMU pod vedením Jana Čižmáře, Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Karla Fleischlingera, a na pražském hudebním gymnáziu. Taktéž je pravidelnou frekventantkou holešovských a valtických kurzů i kurzů zahraničních (Innsbruck Barock, Akademie Versailles, International Young Artists Presentation in Antwerpen, Miszla Barokk). Je členkou několika komorních souborů v Německu, se souborem Duo Vergissmeinnicht byla finalistkou soutěže Early Music Young Ensemble Competition 2018 v Londýně.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu