PAVLA FLÁMOVÁ

Švýcarsko

Pavla Flámová

soprán

Ziv Braha

loutna / teorba

Alexandra Polin

viola da gamba / barokní violoncello

Anna Scholl

cembalo


Program

John Danyel (1564 - 1626): Coy daphne fled

John Dowland (1563 - 1626): Come away come sweet love / Unquite thoughts / Can she excuse my wrongs / Away with these self loving lads / The lowest trees have tops

John Danyel (1564 - 1626): Like as the lute delights (Songs for the lute viol and voice)

Christopher Simpson (1602/1606 - 1669): A ground in e

Henry Purcell (1659 - 1695): Fairest isle / Sweeter than roses / Strike the viol / An evening hymne

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759): "Ma ferma ti pensier, Per te lasciai la luce" - recitativ a árie z kantáty Il delirio amoroso HWV 99

Francesco Geminiani (1687 - 1762): Cello Sonata in D minor, Op. 5 No. 2 / Andante - Presto Adagio - Allegro

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759): "Credete al mio dolore" - árie Morgany z opery Alcina


PAVLA FLÁMOVÁ

narodila se v Ostravě, vystudovala klasický zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Evy Dřízgové Jirušové. V posledních ročnících konzervatoře byla přijata na Právnickou fakultu MU v Brně, kde byla v roce 2011 promována magistrou práv.

Již při studiu na konzervatoři začala Pavla projevovat zájem o stylovou interpretaci staré hudby. V létě 2009 se zúčastnila Letní školy staré hudby ve Valticích, kde navázala spolupráci s Jiřím Kotoučem, učitelem zpěvu zabývajícím se starou hudbou, později pak s Janou Semerádovou a Alenou Hönigovou.

Touha po vzdělání v oblasti staré hudby rostla a přivedla Pavlu až k myšlence ucházet se o studium v zahraničí. V roce 2013 byla Pavla přijata ke studiu na světově známou a vyhledávanou Scholu Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji, obor "Master of arts in musikalischer performance alte musik, Renaissance - Romantik", kde se mohla plně věnovat dílům barokních mistrů, ale i odlišnostem všech stylových epoch. Pracovala s osobnostmi známými v celé Evropě - zpěv studovala u Evelyn Tubb a Gerda Türka, stylovou interpretaci u vynikajícího cembalisty Davida Blundena, improvizaci u Rudolfa Lutze, absolvovala kurzy u italské altistky Sary Mingardo, světoznámé sopranistky Emmy Kirkby, dirigenta Alessandra de Marchi či kontratenoristy Andrease Scholla. Svá studia zakončila v roce 2016.

K mimořádným úspěchům patří finále mezinárodní pěvecké soutěže Händel singing competition v Londýně 2016, z jejíhož finále si odnesla cenu Selma D and Leon Fishbach Memorial Prize, v roce 2017 získala speciální ocenění poroty v soutěži Concorso Internazionale di Musica barocca v Itálii. Úspěchu dosáhla i v dalších soutěžích, v roce 2012 jí byla udělena cena za Stylovou interpretaci v soutěži Ad honorem Mozart.

V současné době žije v Basileji a věnuje se především koncertní činnosti. Vystupuje na evropských podiích ve Švýcarsku, Německu, Anglii či Maďarsku. Pracuje s různými ansámbly, dirigenty a varhaníky, k nejvýznamnějším patří dirigent, cembalista a varhaník Andrea Marcon či Laurence Comming. Je vyhledávanou sólistkou pro svůj jedinečný hlasový témbr, stylovou interpretaci a precizní techniku. Ráda volí méně známá a obtížná díla.

V ČR Pavla koncertovala např. s Janáčkovou Filharmonií Ostrava, s Orchestrem Berg, souborem Collegium Marianum, s varhaníkem Jaroslavem Tůmou a mnoha dalšími.


ZIV BRAHA

Ziv Braha vyrostl v Izraeli, kde se učil hrát na elektrickou kytaru. Pak ale začal studovat hru na loutnu. Bakalářský titul dokončil v Jeruzalémě, poté se přestěhoval do Basileje a pokračoval ve studiu u Hopkinsona Smitha na Schola Cantorum Basiliensis.

Pravidelně hraje se soubory Thélème, La Morra a La Sestina a vede loutnový soubor Delight in Disorder. Ziv vyučuje loutnu na Schola Cantorum Basiliensis.

Zaměřuje se hlavně na hudbu renesance, zpěv a instrumentální polyfonii. S různými vokálními a instrumentálními soubory hraje na loutnu a violu da gamba. Podílel se na několika CD nahrávkách.


ALEXANDRA POLIN

Alexandra Polin začala ve 4 letech studovat nejdříve hru na klavír, poté na zobcovou flétnu a nakonec na violoncello. Studovala u renomovaného izraelského violoncellisty prof. Schmuela Magena na konzervatoři Givatayim a na střední umělecké škole Thelma-Yellin. V roce 2009 získala titul bakaláře v oboru viola da gamba na Jeruzalémské hudební akademii u Amita Tiefenbrunna a následně se přestěhovala se do švýcarské Basileje, kde pokračovala ve studiu na Schola Cantorum u prof. Paola Pandolfa. Během svého bakalářského studia pobírala stipendium od americko-izraelské kulturní nadace a též z programu Erasmus, díky kterému mohla studovat u prof. Philippe Pierlot v Bruselu.

Již v Izraeli byla Alexandra velmi vyhledávanou hráčkou continua a často zde hrála s velkými barokními soubory: Jerusalem Baroque Orchestra, Barrocade Ensemble a Phoenix Consort i s mnoha dalšími menšími soubory. V Evropě hrála se soubory Capriccio Basel, Orchester Symphonique du Jura, Sestina Viol Consort, Profeti della Quinta, vokálním souborem La Sestina, ansámblem Thélemè, Vars Musica, Académie Bach Aix, Stellou Matutinou, Le Parlement de Musique a s dalšími.

Alexandru zajímá především komorní hudba. Snaží se dospět k otevřené, intuitivní a plynulé komunikaci mezi hudebníky na jevišti a publikem. Založila dva soubory: Zoom Quartet a Les Etrangers.


ANNA SCHOLL

Anna Scholl, narozená v německém Göppingenu, vystudovala církevní hudbu, hru na varhany a cembalo na konzervatoři v Berlíně a ve Stuttgartu (varhany - Paolo Cirvellaro a Jon Laukvik, cembalo a dirigování staré hudby - Jörg Halubek). Ve studiích pokračovala u Wolfganga Zerera na Schola Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji, kde získala dva magisterské tituly v oborech historická interpretace a hra na varhany, oba s vyznamenáním. Ve studiích continua a uměleckého vedení ansámblové hry dále pokračovala v Basileji u Jörg-Andrease Böttichera, Andrey Marcona a Andrey Schererové.

V roce 2020 ukončila s vyznamenáním magisterské studium církevní hudby se zaměřením na dirigování na HfMT v Hamburku, kde také uvedla oratorium G. F. Händela Alexander's Feast na dvou vyprodaných představeních.

Byla finalistkou řady významných varhanních soutěží a v letech 2016 a 2018 získala Cenu Hanse Balmera od Schola Cantorum Basiliensis za výjimečné varhanní recitály. Její kariéra koncertní umělkyně v roli varhanice, cembalistky, hráčky continua a dirigentky ji zavedla na významné festivaly po celém Německu, Francii, Švýcarsku, Rakousku a Itálii.

Jako cembalistka a dirigentka se účastnila mnoha barokních operních a oratorních inscenací (např. Rodrigo, Alexander's Feast - G. F. Händel, Rappresentatione di Anima et di Corpo - Emilio de' Cavalieri). Její hudební produkce je zdokumentována řadou CD a videonahrávek.

Od roku 2017 Anna Scholl působí jako předsedající varhanice historických varhan v Altenbruch (Klapmeyer - 1498 / 1730) a Lüdingworth (Wilde/Schnitger - 1598 / 1682) a je uměleckou ředitelkou mezinárodně uznávaného koncertního cyklu na tyto dva nástroje. Spolu se svými kolegy, Janou Semaan a Veit-Jacobem Walterem, zastává pozici hostující lektorky cembala, continua a uměleckého vedení souborů staré hudby v nově zřízeném Center for Early Music na Université Antonine (Bejrút, Libanon).

Jako vedoucí a cembalistka barokního orchestru Café International, se kterým se specializuje na opery a oratoria pozdního baroka, prezentuje živá historická vystoupení na vysoké umělecké úrovni.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu