CONCERTO AVENTINO

Jakub KYDLÍČEK - flétny

Lukáš VENDL - cembalo, varhanní pozitiv

Jan KREJČA - theorba, barokní kytara


umělecký vedoucí - Jakub Kydlíček

Varie sonate

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata D-dur
BWV 1035
Adagio ma non tanto, Allegro, Siciliano, Allegro assai

Giovanni Girolamo Kapsberger (ca 1580 - 1651)
Battaglia

Ze sbírky "The Division Flute" (1706)
A new Ground
La Bergamasca
(M. Ucellini)

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Sonata in d
HWV367a
Largo, Vivace, Furioso, Adagio, Alla breve, Andante, Tempo di minueto

Bernardo Storace (fl. 1664)
Ciaccona

Nicolas Chédeville (1705-1782) / Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata sesta
Vivace, Fuga da capella, Siciliano, Allegro assai


CONCERTO AVENTINO

Soubor vznikl v roce 2009. Zaměřuje se na provozování evropské hudby 16. - 18. století. V popředí zájmu souboru je uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce renesance po soumrak baroka (s občasnými výlety ke starší i novější tvorbě). Klíčovou součástí dramaturgie je spojení méně známých, leč hodnotných skladeb do tématických celovečerních programů.

Virtuózní odkaz barokní epochy představují programy věnované italskému repertoáru či francouzské komorní hudbě kolem roku 1700. S programem Concerti da Napoli byl pozván např. na festival Lípa Musica, Spinea corona či Haydnovy hudební slavnosti.

Ansámbl se podílel na několika operních produkcích. Dvakrát se soubor představil na festivalu Smetanova Litomyšl, a to v nastudování oper G. F. Händela (Aci, Galatea e Polifemo) a Ch. W. Glucka (Paride ed Elena). Z dalších jevištních inscenací lze jmenovat díla Livietta e Tracollo a La Serva Padrona G. B. Pergolesiho, či raně barokní pasticcio Comedia Nova Amorosa a nejnověji též českou premiéru komické francouzské opery J. J. Moureta Les Amours de Ragonde.

V rámci česko-německého projektu Explorationen-Traditionen (společně s lipským Michaelis consort) účinkoval soubor v projektu staré hudby a nového filmu. Z oblasti orchestrální hudby provedl soubor díla J.-F. Rebela (Symphonie Les Élemens), G. Muffata, J. D. Zelenky či O. Manfrediniho. Oratorní a vokální opusy zastupuje provedení Vivaldiho motet či Zelenkových responsorií.

V oblasti staršího repertoáru soubor uvedl programy Sacra et concentus (vlámská polyfonie), Fortuna ingrata a Canticum Salomonis (variace na dobové madrigaly a moteta), zásadním příspěvkem byla vlastní edice a program z tzv. Codexu Speciálník (r. 2014 - 2015).


Jakub Kydlíček

patří k vyhledávaným osobnostem scény staré hudby. Na konzervatoři v Plzni studoval nejprve obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc, B. Procházka), postgraduálně pak studoval u Coriny Marti na Schola cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel). Během studií absolvoval masterclass u předních osobností staré hudby (P. Holtslag, A. Solomon, P. Ayrton, C. van Heerden, B. Honig,...) a obhájil doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. S tímto tělesem provedl mj. řadu neznámých opusů barokní literatury, včetně kompletního provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen F. A. Míči. Za nahrávku Haendelových předeher získal s BOPK titul laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (2016).

Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,... se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Salzburger festspiele, Concentus Moraviae,...). Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby (MLŠSH Valtice, LŠBH Holešov) a je častým hostem porot soutěží ve hře na zobcovou flétnu. V letech 2010-16 působil na konzervatoři v Plzni, kde nastudoval řadu studentských operních projektů (Pergolesi, Martinů, Pauer).

V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE. Jako dirigent provedl řadu vrcholně barokních vokálně-instrumentálních opusů: Velikonoční oratorium a Magnificat J. S. Bacha, oratorium Sub olea pacis et palma virtutis a Miserere J. D. Zelenky či The Fairy Queen H. Purcella, Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry oper Pygmalion Jeana-Philippa Rameau a Aci, Galatea e Polifemo Geogra Friderica Haendela. V nadcházející sezóně uvede např. Bendovu Ariadnu na Naxu či Plánického Opella ecclesiastica.


Lukáš Vendl

absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě prof. Jana Hory na konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.

Na Pražské konzervatoři vyučuje kontrapunkt, basso continuo a harmonii. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích a Letní škole barokní hudby v Holešově. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede komorní vokální tělesa Ensemble Guillaume a Collegium 419.


Jan Krejča

studoval nejprve hru na renesanční loutnu pod vedením Rudolfa Měřinského a poté svůj zájem, již jako samouk, rozšířil o theorbu a barokní kytaru. Zúčastnil se četných interpretačních kurzů pod vedením E. Mascardi, H. Smithe, L. Sayce, J. Lindberga a dalších.

Zejména jako vyhledávaný hráč bassa continua spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními soubory (Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Tourbillon, Capella Regia, Societas incognitorum, Verba Chordis, Musica Flora, Harmonologia aj.), ale vystupuje též sólově a věnuje se i pedagogické činnosti. Opakovaně koncertuje na festivalech, jako je Pražské jaro, Pražský podzim, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival, Haydnova Lukavice, Letní slavnosti staré hudby apod. Podílel se na četných nahrávkách pro ČT, ČR, Arta records, Supraphon, Rosa aj. Nahrál sólové album Intavolatura di Tiorba pro firmu Arta records.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu