MOTUS HARMONICUS

Hana Fleková - viola da gamba - bas

Mélusine de Pas - viola da gamba - tenor

Jakub Michl - viola da gamba - soprán

umělecký vedoucí

www.motusharmonicus.cz

Harmonia concertans

Anglická harmonie sfér pro consort tří viol da gamba

V programu Harmonia concertans vystoupí Mélusine de Pas, Hana Fleková a Jakub Michl ve formaci gambového consortu, tedy rodiny viol da gamba různých velikostí, jak tomu bylo zvykem v 16. a 17. století. Nejslavnější tradici pěstování gambového consortu si udržela až do konce 17. století Anglie. Angličtí měšťané a šlechtici často sami hráli na tyto nástroje a usedali za mlhavých deštivých večerů ke gambám, aby se ponořili do znějící harmonie consortu, ve které jsou si všichni hráči rovni a všechny hlasy rovnostářsky požívají stejného významu.


Motus Harmonicus

vznikl jako hudební soubor specializující se zpočátku převážně na hudbu 17. století. Od doby svého založení v roce 2010 se zájem jeho členů značně rozšířil směrem k hudbě středověku, renesance ale i lidové hudbě, rovněž však vzájemnému vztahu roviny hudby, slova, symbolu a mýtu. Pod uměleckým vedením Jakuba Michla a Isabelly Shaw se obsazení ansámblu proměňuje podle různých druhů programů, instrumentace i epochy hraného repertoáru.

Ansámbl staví svá představení na literárním a příběhovém obsahu, nezřídka proto spolupracuje s recitátory a divadelními sdruženími. Po hudební stránce se snaží jít mimo proud vyzkoušených či populárních skladeb a naopak razit si cestu neprobádanými vodami repertoáru, který je veřejně prováděn zřídka. Mezi klíčové projekty souboru tak patří novodobé premiéry děl Samuela Capricorna, Karla Pelikána, Karla Rabovia či pražské řádové skladatelky Marie Juliany, z repertoáru středověké hudby je to zejména program "Mirail de Prez" věnující se tvorbě trubadúrek - trobairitz.

Soubor vystoupil na festivalech jako Haydnovy hudební slavnosti, Musica figurata (Želiv), Sidney Sussex Arts Festival (Cambridge), Velikonoční festival duchovní hudby (Brno), Theatrum Kuks, Americké jaro či v rámci koncertních pořadů Casa da Música (Porto), Komorní cyklus PKF (Praha) nebo Musiikkitalo (Helsinky).


Naše hudba

Hudba je v současnosti pojímána zejména jako umění sloužící k poslechu. Zdá se tedy, že plní zcela estetickou funkci. Hudba ale nevznikala jako čisté umění. Od pradávna byla součástí obřadu a rituálu. Hudba byla od počátku médiem něčeho, co se vymykalo všední realitě a taková jako "absolutní" či "autonomní" nikdy neexistovala. Hudba plnila a dodnes plní řadu funkcí: Doprovází tanec, divadlo a obřad. Je nositelkou symbolu, sdělení či příběhu. Je katalyzátorem emocí. Léčí, uklidňuje a harmonizuje, či stimuluje energii a burcuje k aktivitě.

Umění je jednou z metod, jak poznávat svět a zejména sebe sama. Jinou takovou metodou je například věda. Všechny světové kultury mají umění, ale ne všechny mají vědu - protože ji nepotřebují. Otázka "Proč tvoříme umění?" je rovnítkem pro otázky "Kdo jsme?" nebo "Odkud přicházíme a kam směřujeme?". Řada lidí nepotřebuje ani tak hudbu, která je určena "pouze k poslechu", protože potřebuje být součástí obřadu, potřebuje příběh či sdělení, které hudba přináší a chce prožít emoce, pohyb při tanci, nebo naopak odvedení myšlenek k potřebnému soustředění na práci.

Naším cílem je pokusit se přinést hudbu do světa každodenní zkušenosti nikoli tak, aby před námi zazněla a opět odezněla, ale aby se propojila s tím, o čem lidé přemýšlí, jaké problémy řeší a jakými otázkami se zabývají. Taková hudba pak lidem umožní, podívat se na svět z jiného pohledu, jelikož věříme, že hudba je schopná měnit svět k lepšímu a pomáhat v proměnách, kterými lidé během svého života procházejí.