LA BILANCETTA

Didaci Ortiz Vesperae ANNO DOMINI 1565 (renesanční nešpory)

Koncert je rekonstrukcí nešpor - jakési podvečerní hudební modlitby - jak mohly znít v druhé polovině 16. století na jihu Evropy.

Šestihlasý vokální ansámbl, doprovázený varhanním pozitivem, kvartetem viol da gamba a dalšími dobovými nástroji, představí kompozice španělského skladatele Diega Ortize, které vyšly tiskem v Benátkách roku 1565.

V programu zazní Ortizovy razantním způsobem komponované žalmy a kontrapunkticky spletitá moteta, chorální antifony a vícehlasé instrumentální skladby Ortizových současníků:

Deus in adiutorium (Žalm)

Ecce sacerdos magnus (Antifona 1)

Diego Ortiz: Dixit Dominus (Žalm)

Diego Ortiz: Recercata primera (Instrumentální skladba na místě opakování antifony)

Non est inventus (Antifona 2)

Diego Ortiz: Confitebor (Žalm)

Hayne van Ghizeghem: De tous biens playne (Instr. skladba na místě opakování antifony)

Ideo iure iurando (Antifona 3)

Diego Ortiz: Beatus Vir (Žalm)

Juan Ambrosio Dalza: Calata ala Spagnola (Instr. skladba na místě opakování antifony)

Sacerdotes Dei benedicite Dominum (Antifona 4)

Diego Ortiz: Laudate Pueri (Žalm)

Anonymus: Estas noches a tan largas (Instr. skladba na místě opakování antifony)

Serve bone & fidelis (Antifona 5)

Diego Ortiz: Laudate Dominum (Žalm)

Tielman Susato: Passo e medio (Instr. skladba na místě opakování antifony)

Ecce sacerdos magnus (Capitulum - čtení kapitoly z Písma)

Diego Ortiz: Iste Confessor (Hymnus)

Versus & Responsorium (Verš a odpověď)

Sacerdos & Pontifex (Antifona k Magnificat)

Diego Ortiz: Magnificat (Kantikum Blahoslavené Panny Marie)

Diego Ortiz: Dignare me (Moteto ve funkci litanie)

Oratio (Přímluvná modlitba)

Benedicamus Domino (Požehnání, dobrořečení)

Diego Ortiz: Beata es Virgo (Moteto)

Diego Ortiz: Ave Regina Celorum (Antifona Blahoslavené Panny Marie)

Versus & Responsorium (Verš a odpověď)

Oratio (Přímluvná modlitba)

Conclusio (Zavírka)


LA BILANCETTA

Anežka Mišoňová / soprán - Michal Ševít / alt - David Pištěcký / alt / tenor

Vlastimil Kovář / tenor / cink / zobcová flétna - Michael Pospíšil / bas / cantus planus / pozoun

Jana Kovářová / sopránová viola da gamba - Martina Horká / tenorová viola da gamba

Anna Horká / basová viola da gamba - Benjamin Bartl / tenorová viola da gamba

Kamil Remeš / theorba / barokní kytara - Vít Mišoň / varhanní pozitiv

Ladislav Horký / violone / zobcová flétna / vedoucí souboru


Soubor staré hudby La Bilancetta se zabývá starou hudbou v širokém záběru od 12. do 18. století. Středověké programy tak obsahují hudbu ze španělských Cantigas de Santa Maria, italských středověkých pramenů, hudbu francouzské ars nova (Guillaume de Machaut) či italského trecenta (Giovanni da Firenze), počínající renesance je zastoupena autory jako Guillaume du Fay, Johannes Ciconia, Petrus Wilhelmi de Grudencz (a kodexy Speciálník a Franus). Soubor interpretuje také renesanční hudbu - adventní program z renesančního Benešovského kancionálu, španělské skladby z Cancionera de Palacio, Cancionera de Uppsala apod., renesanční nešpory Diega Ortize.

Barokní období je zastoupeno francouzskou hudbou 17. a 18. století a autory jako Estienne Moulinie, Marin & Roland Marais, Sainte-Colombe, Louis Caix d'Hervelois, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier a italskými raně barokními skladbami autorů Tarquinio Merula, Alessandro Grandi, Salomone Rossi a dalšími.

Tomu odpovídá instrumentář: v případě barokního programu spolu znějí barokní housle, barokní kytara či theorba, cembalo, barokní zobcová flétna, viola da gamba, violone, v hudbě renesance přijde ke slovu kromě varhanního pozitivu a viol da gamba také vihuela, cink, renesanční zobcová flétna a renesanční kytara, středověk pak reprezentují rebek, viola d'arco, středověká loutna, guiterne, harfa či psalterium. V žádném z programů samozřejmě nechybí zpěv, buď sólový, nebo ve vícehlasé sazbě.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu