CAPELLA ORNAMENTATA

CAPELLA ORNAMENTATA

Michaela KRÁLOVÁ / soprán

Anežka MIŠOŇOVÁ / soprán, dulcian

Barbora MIŠOŇOVÁ / cink

Pavel NOVOTNÝ / renesanční trombon

Ondřej SOKOL / renesanční trombon

Jan KLIMEŠ / dulcian

Marek KUBÁT / barokní kytara, teorba

Marek ČERMÁK / varhanní pozitiv

Richard ŠEDA / cink, umělecký vedoucí


MARS BOHEMICUS

repertoár dechových kapel kolem roku 1620 za vlády českého krále Ferdinanda II.

Alessandro Orologio (1555 - 1633) - Intrada à 6

{Intradae, quinque et sex vocibus, Helmstedt 1597}

Anonym - Toccata

{Brno, 1. čtvrtina 17. století}

Kryštof Harant (1564 - Praha 1621) - Qui confidunt in Domino - žalm 125

{Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, Praha 1608}

Nicolò Corradini (ca. 1585 - 1646) - Attende Domine

{Parnassus musicus Ferdinandaeus, Venetia 1615}

Giovanni Battista Riccio (ca. 1537 - 1627) - Canzon La Mocegina à 4

{Divine lodi musicali, Venetia 1620}

Giovanni Priuli (ca. 1575 - 1629) - Egredimini Filiae Sion

{Parnassus musicus Ferdinandaeus, Venetia 1615}

Giovanni Priuli (ca. 1575 - 1629) - Canzon seconda à 6

{Sacrorum concentuum, Venetia 1618}

Vincenzo Pellegrini (ca. 1562 - 1630) - Canzon La Serpertina

{Canzoni de intavolatura d'organo fatte all francese, Venetia 1599}

Giovanni Martino Cesare (ca. 1590 - 1667) - La Fenice à 4

{Melodie musicali, Monaco 1621}

Bartolomeo Barbarini detto il Pesarino (ca. 1568 - ca. 1617) - Omnes sitientes

{Parnassus musicus Ferdinandaeus, Venetia 1615}

Giovanni Picchi (ca. 1571 - 1643) - Canzon decimaquarta à 6

{Canzoni da sonar, Venetia 1625}

Giovanni Valentini (1582 - 1649) - Echo à 3

Jan Sixt z Lerchenfelsu (ca. 1550 - 1629) - Un altro Sonetto à 4 lingue della bataglia di Praga

{Praha, 1626}

Samuel Scheidt (1587 - 1654) - Galliard Battaglia à 5 voc.
{Ludi musici, Hamburg 1621}


RICHARD ŠEDA

absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Jiřího Pelikána. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. V roce 2005 zahájil své soukromé studi­um hry na cink na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinkenistky Judith Pacquier.

Z jeho působení v mnoha zahraničních souborech staré hudby jmenuj­me například Concerto Copenhagen, Marini Consort Innsbruck, L´Arpa Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Czech Ensemble Baroque, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Collegium 1704 a další. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata se zaměře­ním na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě 3 CD, řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech staré hudby a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. Bývá lektorem hry na cink na Letní škole staré hudby ve Valticích.

Je spo­luzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu barokních umění Dačické baroko. Věnuje se také hudebně badatelské činnosti a spartaci starých tisků. Jeho ba­datelský přínos v oblasti hudby v Kroměřížském archivu byl zmíněn i knize Jiřího Sehnala "Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection" (2009). Nedílnou součástí hudebního života Richarda Šedy je i jeho rodné město Dačice. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a kromě častých vystoupení se svými žáky dosahuje také úspěchy v celostátních soutěžích ZUŠ. Aktivně se zapojuje do hudební produkce ve své farnosti v Dačicích a v Kostelním Vydří.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu