CONCERTO AVENTINO

Eva Benett - soprán

Mélusine de Pas - viola da gamba
Jakub Kydlíček - barokní zobcová flétna
Lukáš Vendl - cembalo

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767) - "Harmonischer Gottesdienst"

Sonata n. 12 C-dur ("Sonate Metodiche"), TWV 41:C3
Andante - Allegro - Presto - Dolce - Vivace

Aria "Mein Heiland" ("Brockes Passion", TWV 5:1)

Fantasia n. 3 d-moll a flauto solo

Largo - Vivace - Largo - Vivace, Allegro

Cantata "Die Zeit" ("Moralische Cantaten") TWV 20:23
Aria "Die Zeit verzehrt die eigen Kinder"
Recitativo "Der Anfang lieget stets beim Ende"
Aria "Fahrt, reitet, spielt Karten"

Trio n. 7 in F ("Essercizii musici"), TWV 42:F3
Vivace - Mesto - Allegro

Cantata "Seele, lerne dich erkennen" ("Harmonischer gottesdienst") TWV 1:1258
Aria "Seele, lerne dich erkennen"
Recitativo "Ein Vögelchen, dem noch die Glieder zu zart und weich"
Vivace "So will ich dich mit Freuden küssen"


CONCERTO AVENTINO

Soubor zaměřující se na provozování evropské hudby 15. - 18. století na dobové nástroje vznikl v roce 2009. V popředí zájmu ansámblu je uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce středověku po baroko. Od roku 2009 vytvořil soubor Concerto Aventino řadu projektů, zaměřených na klíčové momenty vývoje evropského baroka a renesance : "European connections" (orchestrální hudba J. F. Rebela, G. Muffata a J. D. Zelenky), "Vivaldi revisited" (s obsazením pouze! ženských hlasů), ...

V dramaturgií ansámblu je stále větší pozornost soustřeďována na hudbu předbarokní - programy "Nove e curiose" a "Nell'inconstanza" představují publiku repertoár raného italského baroka a úsvit instrumentální virtuozity. Ansámbl uvedl i několik jevištních inscenací: operní intermezzo G. B. Pergolesiho Livietta e Tracollo a hudbu ke komedii dell'arte Commedia nova Amorosa. Concerto Aventino se nevyhýbá ani méně ortodoxním projektům - v rámci česko-německé spolupráce uvedl soubor projekt Explorationen-traditionen, neboli spojení staré hudby a nového filmu.

V posledních dvou letech pak soubor uvedl na koncertní pódia dramaturgie "Sacra et concentus" (vlámská polyfonie) a "Fortuna ingrata" (variace na dobové magridaly a moteta). Mezi nejnovější počiny patří uvedení kompletního programu z Codexu Speciálník, realizovaného na základě vlastní edice původního rukopisu.


Eva Benett

vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, pod vedením Marty Beňačkové. Absolvovala rolí Zuzanky z opery Figarova svatba (W. A. Mozart). V rámci studia absolvovala stáž na salzburském Mozarteu u prof. Marty Sharp. Další vzdělání získala na Conservatorio di Verona v Itálii u Cristiny Miatello, kde se věnovala studiu interpretace italské a francouzské barokní hudby.

Zúčastnila se interpretačních kurzů pod vedením Gerarda Lesne, Marka Štryncla, Václava Lukse, Joela Frederiksena, Kateřiny Kněžíkové a Markéty Cukrové, se kterou úzce spolupracuje až do současnosti.

V roce 2017 debutovala rolí Dido v opeře Antonia Boroniho La Didone, na scéně barokního divadla v Českém Krumlově.

V roce 2018 ji na této scéně čeká role Illisy v novodobé premiéře opery Antonia Gianettiniho L´Ingresso alla gioventu di Claudio Nerone.

Letos se také představí v roli Amora v opeře Paris a Helena CH. W. Glucka v rámci festivalu Zlatá Pecka Chrudim.

Pro Komorní operu Praha nastudovala roli První dámy a Paminy z opery Kouzelná Flétna (W. A. Mozart) a roli Spánkové víly z opery Perníková chaloupka (E. Humperdinck), které s úspěchem provádí na pravidelných turné po Německu a Švýcarsku až do současnosti.

Intenzivně se věnuje především koncertní činnosti v České republice i v zahraničí. Vystupuje v sólových recitálech s doprovodem loutny (hudba 17-18. stol.) a harfy (hudba 19.-20. stol.) Jako sólistka pravidelně spolupracuje se souborem Musica Florea, L´Armonia Terrena, Hofmusici nebo Czech virtuosi. Dále spolupracovala například se Státní filharmonií Košice a Filharmonií Pardubice a Národním divadlem Praha. V roce 2018 natočila s ansámblem Musica Florea CD s hudbou českého autora Jana Anselma Fridricha. V roce 2012 natočila pro nahrávací společnost Navona Records s Filharmonií Olomouc pod vedením Petera Vronského album s hudbou Sergia Cervettiho NAZCA. V roce 2016 natočila pro Braunensis Art album písní Jakuba Jana Ryby. Mezi její domény patří především koloraturní obor v oratorní, kantátové a operní tvorbě baroka a klasicismu, jakož i písňová tvorba napříč staletími. Pro své mimořádné hlasové schopnosti je také vyhledávanou interpretkou pro netradiční projekty spojené například s filmovou hudbou.


Lukáš Vendl

absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě prof. Jana Hory na konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.

Na Pražské konzervatoři vyučuje kontrapunkt, basso continuo a harmonii. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích a Letní škole barokní hudby v Holešově. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede komorní vokální tělesa Ensemble Guillaume a Collegium 419.

Mélusine de Pas

začala svou hudební dráhu ve sboru Pages de la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles pod vedením Oliviera Schneebeliho. Po zkušenosti s hudbou francouzského "Grand Siècle" pokračovala v Maîtrise de Notre-Dame de Paris pod vedením Nicole Corti a Lionel Sow. Témbr lehkého sopránu jí dovedl ke spolupráci s Hervé Niquetem (Le Concert Spirituel), Jean-Claudem Malgloirem či Bruno Boterfem (Ludus Modalis).

Paralelně se svým vokálním vzděláním absolvovala výuku violoncella, po které se zaměřila na violu da gamba. Byla přijata do třídy Christopha Coina na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris a následně do třídy Philippa Pierlota na Conservatoire Royal de Bruxelles. Jako gambistka měla příležitost hrát v souborech Riccercar Consort či Collegium Marianum.

Zájem o dialog mezi kulturami ji vedl k iniciativě projektu v Sýrii (2007), jehož cílem bylo setkání orientální hudební tradice se starou evropskou hudbou. Ať už zpěvačka či gambistka se Mélusine účastní projektů, které propojují poučenou hudební interpretaci s divadlem. Spolupracuje se souborem Oneiroï (divadelní hry Métamorphos(é)es, Cabaret Baroque) nebo Compagnie Oghma (divadelní hra o životě Tobiase Huma). Mélusine de Pas je zakládající členkou souboru Lunaris, s nímž natočila CD s názvem Exode.


Jakub Kydlíček

patří k vyhledávaným osobnostem scény staré hudby. Na konzervatoři v Plzni studoval nejprve obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc, B. Procházka), postgraduálně pak studoval u Coriny Marti na Schola cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel). Během studií absolvoval masterclass u předních osobností staré hudby (P. Holtslag, A. Solomon, P. Ayrton, C. van Heerden, B. Honig,...) a obhájil doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. S tímto tělesem provedl mj. řadu neznámých opusů barokní literatury, včetně kompletního provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen F. A. Míči. Za nahrávku Haendelových předeher získal s BOPK titul laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (2016).

Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,... se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Salzburger festspiele, Concentus Moraviae,...). Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby (MLŠSH Valtice, LŠBH Holešov) a je častým hostem porot soutěží ve hře na zobcovou flétnu. V letech 2010-16 působil na konzervatoři v Plzni, kde nastudoval řadu studentských operních projektů (Pergolesi, Martinů, Pauer).

V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE. Jako dirigent provedl řadu vrcholně barokních vokálně-instrumentálních opusů: Velikonoční oratorium a Magnificat J. S. Bacha, oratorium Sub olea pacis et palma virtutis a Miserere J. D. Zelenky či The Fairy Queen H. Purcella, Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry oper Pygmalion Jeana-Philippa Rameau a Aci, Galatea e Polifemo Geogra Friderica Haendela. V nadcházející sezóně uvede např. Bendovu Ariadnu na Naxu či Plánického Opella ecclesiastica.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu