FOTO 2019

Zahajovací koncert - Collegium Marianum, kostel Obětování Panny Marie - 20. května 2019


Druhý koncert - Capella Ornamentata, kostel Obětování Panny Marie - 30. května 2019


Třetí koncert - Motus Harmonicus, kostel Svaté Rodiny - 3. června 2019


Čtvrtý koncert - Ensemble Versus, kostel Panny Marie Růžencové - 8. září 2019


Pátý koncert - Musica Poetica, křížová chodba kostela Obětování Panny Marie - 17. září 2019


Závěrečný koncert - Ensemble Fiorello, kostel Svaté Rodiny - 26. září 2019

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu