REJCHOVO KVARTETO

Helena Zemanová - housle

Veronika Manová - housle

Jakub Verner - viola

Libor Mašek - violoncello

Osvícenské kvartety

Joseph Haydn (1732 - 1809): Smyčcový kvartet B dur č. 4 "Východ slunce", op. 76

Jakub Jan Ryba (1765 - 1815): Smyčcový kvartet a moll

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791): Smyčcový kvartet č. 19 "Disonantní"


Vrcholná díla doby Osvícenství představí Rejchovo kvarteto v historicky poučené interpretaci. Jakožto hráči na dobové nástroje přistupují ke standardnímu kvartetnímu repertoáru s otevřenou myslí a svěžím pohledem.

Z tvorby Josepha Haydna, přezdívaného "otec smyčcového kvartetu", zazní jeden z Haydnových nejambicióznějších kvartetů s přívlastkem Východ slunce, o kterém Charles Burney ve svém slavném deníku z cest hudební Evropu prohlásil, že nikdy v životě neměl takové potěšení z poslechu instrumentální hudby, jako u tohoto kvartetu.

Překvapením bude jistě kvartet Jakuba Jana Ryby, který patří mezi méně uváděná, přesto neméně kvalitní díla.

Závěrečný prostor patří smyčcovému kvartetu C dur Wolfganga Amadea Mozarta, který je jedním ze šesti kvartetů věnovaných jeho "učiteli" a příteli Josephu Haydnovi.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu