IRENA TROUPOVÁ

IRENA TROUPOVÁ - soprán

JAROSLAV ROUČEK - barokní trubka

HELENA MATYÁŠOVÁ - barokní violoncello

JIŘINA DVOŘÁKOVÁ-MAREŠOVÁ - varhanní pozitiv

MILOSLAV ŠTUDENT - arciloutna, barokní loutna, barokní kytara


Kterým hudebním nástrojem nejlépe vyjádřit válečnou vřavu? Určitě trubkou! Alessandro Melani vyzývá k boji proti všem nepřátelům lásky dechberoucími girlandami koloratur ve své kantátě "All'armi, pensieri" ("Do zbraně, má mysli!") a stejně Alessandro Scarlatti nechává soupeřit trubku se sopránem v árii "Si riscaldiilTebro" (Kéž zjihne Tibera). Tyto a další úchvatné skladby barokní Itálie zazní na říjnovém festivalovém koncertu v podání sopranistky Ireny Troupové.


All'armi, pensieri!

Do zbraně, má mysli!

Pietro Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)

Si riscaldi il Tebro – aria con tromba sola


Domenico Gabrielli (1651 - 1690)

Sonata a Violoncello solo con il Basso Continuo
(Grave – Allegro – Largo– Presto)


Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)

Aria con variazioni detta la Frescobalda


Giovanni Bonaventura Viviani (1638 - 1693)

Sonata prima per trombetta sola e organo


Johann Caspar Kerll (1627 - 1693)

Da rühret die Trumme, Trompeten erschallen
varhanní improvizace na barokní téma


Luigi Rossi (1597 - 1653)

Son divenute amante - lamentoso


Giovanni Battista Vitali (1632 - 1692)

Bergamasca


Alessandro Piccinini (1566 - 1638)

Aria di Sarabanda in varie partite


Alessandro Melani (1639 - 1703)

All'armi pensieri


IRENA TROUPOVÁ

Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby, již během studia vystupovala doma i v zahraničí mj. s ansámblem Musica Antiqua Praha a studium Hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity zakončila magisterskou prací zaměřenou na ornamentiku 17. století.

Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na podiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Rifkinem, ansámblem Orpheon, Rosenmüller-Ensemble ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. M. Willi, M. Knoblochovou, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK, České filharmonie i s PKF, s Plzeňskou a Hradeckou filharmonií, Malta Philharmony, opakovaně na významných festivalech Pražské jaro, Janáčkův máj, Concentus Moraviae aj. Podílela se na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů "Le jour de bonté" pro label Arco Diva, u něhož vydala též komplet písní Viktora Ullmanna (Schwer ist's, das Schöne zu lassen) a orchestrální písně Geraldiny Muchové.

Spolupracuje se soubory pro soudobou hudbu (BCO s P. Šnajdrem, Orchestr BERG, Prague Modern, Konvergence, ad.) a se soudobými skladateli – M. Kopelentem, J. Duškem, P. Koeszeghym, M. Štědroněm, O. Štochlem aj. Věnuje se též intenzivně odkazu meziválečných autorů (Schulhoff, von Hannenheim, Herschkowitsch ad.) na koncertech doma (recitál Pražské jaro 2018, Věčná naděje 2019) i zahraničí (Bayreuth, Berlin, München).

Irena Troupová vyučuje v současné době na JAMU na Katedře varhanní a historické interpretace a je vyhledávanou lektorkou na mezinárodních kurzech staré hudby.


jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu