MUSICA FLOREA

MUSICA FLOREA

Anna HLAVENKOVÁ / soprán

Magdalena MALÁ, Simona TYDLITÁTOVÁ / housle

Lýdie CILLEROVÁ / viola

Ondřej ŠTAJNOCHR / kontrabas

Iva ŠTRYNCLOVÁ / varhanní pozitiv

Přemysl VACEK / theorba

Marek ŠTRYNCL / violoncello, umělecký vedoucí


KANTÁTY A ÁRIE ČESKÉHO BAROKA

duchovní poezie v hudbě českého baroka

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644 - 1704) / Sonata á 4

Josef Leopold DUKÁT (1684 - 1717) / Kantáta č. XI h moll
Adagio - "O infaustae syrenulae..."
Tardissime - "Quis mihi proram...."

Allegro - "Jam salus mea proprerat..."

Johann Heinrich SCHMELZER (1623 - 1685) / Sonata Amabilis á 4

Johann Josef Ignaz BRENTNER (1689 - 1742) / Arie č. 10 "Desidero Te mi Jesu"

ze sbírky "Harmonica duodecatometria ecclesiastica"

Johann Josef Ignaz BRENTNER (1689 - 1742) / "Concertus cammerales" č. III
Largo
Allegro - Largo

Allegro

Johann Christoph KRIDEL (1672 - 1733) / Kantáta č. II
ze sbírky "Neu erőffnetes Blumengartlein"
(Arie č. 1) "Mein Jesus mich vergnügt..."
(Recitativo) "In allen hab ich Rub gesucht..."
(Arie č. 2) "Was achte ich die Welt..."
(Recitativo) "Was hilft es den Menschen..."
(Arie č. 3) "Hinweg mit euch...."
(Recitativo) "Wenn ich nur Jesum hab..."
(Arie č. 4) "Wenn es ja muß seyn gestritten..."

(Arie č. 5) "Amen"

Anonym / Sonata á 3

Johann Josef Ignaz BRENTNER (1689 - 1742) / Plaude exulta cor meum
ze sbírky "Harmonica duodecatometria ecclesiastica"

Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České Republice. Hra na dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky, badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly základními charakteristickými rysy ansámblu.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků baroka až po 20. století.

Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura - Skoda, Susanne Rydén, Peter Kooij, Gianluca Capuano, Furio Zanasi, Martina Janková, Lorenzo Charoy, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique ad.) a obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení Diapason, cenu Zlatá Harmonie, ocenění Cannes Classical Award ad.).

Od roku 2002 soubor pořádá vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených skladeb i skladeb již známých, které si ale zasluhují návrat k interpretační původnosti. Musica Florea je též iniciátorem novodobých nastudování oper a baletů především období baroka, často v novodobých premiérách (např. balet Josepha Starzera La guirlande enchantée, světová premiéra Armidy G. Scarlattiho, balet Opuštěná Didó Gaspara Angioliniho, opera Johanna J. Fuxe Costanza e Fortezza, opera G. F. Händla, F. Bononciniho a F. Amadeiho Muzio Scevola, která měla novodobou premiéru na festivalu Händel-Festspielle, divadelní slavnost Phasma Dionysiacum Pragense, ad.). V roce 2014 vznikla pro přiblížení dobové divadelní praxe mobilní scéna na principech barokního divadla Florea Theatrum.

Musica Florea se v posledních letech systematicky věnuje rovněž symfoniím Antonína Dvořáka podle principů romantické interpretace na dobové romantické nástroje a pořizuje komplet jejich nahrávek. Rozsáhlé oratorní skladby či mše pak realizuje Musica Florea ve spolupráci s vlastním sborem Collegium Floreum, který také založil a jako sbormistr vede Marek Štryncl.


Marek Štryncl

Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n. N.) zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci. Spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie...). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby.

Zájem o dobovou interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru Musica Florea. Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007) nebo provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje v původní interpretaci. Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Univerzitě Karlově a barokní violoncello na Janáčkově akademii v Brně.

Jako umělecký ředitel působí téměř 10 let v Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. Okouzlení "transcendentními" principy dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního převozného barokního divadla Florea-Theatrum.


jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu