TIBURTINA ENSEMBLE

Hana Blažíková - soprán

Daniela Čermáková - alt

Barbora Kabátková - soprán, umělecká vedoucí

Cor Europae / Srdce Evropy

"Gregoriánský chorál a raný vícehlas ve středověké Praze"

Tropus Lumen clarum rite / Introitus Lux fulgebit
Lectio Consolamini popule meus
Kyrie Creator, pater increate
Lectio Iube Domine Consurge
Alleluia Ave stillans melle allvearium
Lectio Primo tempore
Offertorium Tui sunt celi / Tropus Nate Dei, qui fortem alligasti
Lectio Iube Domine Consolamini
Lectio Et ait Maria. Magnificat
Sanctus Gaude, quam magnificat
Versus Veri solis radius
Responsorium Ibo ad montem myrre festinanter
Moteto Veni, sancte Spiritus - Da gaudiorum premia - Veni, sancte Spiritus


I přesto, že byla Praha odjakživa považována za srdce Evropy, v oblasti kultury ve středověku tuto pozici rozhodně neobhájila. Jako srdce zajisté pravidelně bila, ale bez ní by se kulturní Evropa určitě obešla. Můžeme si klást otázku, co za tím stálo. Těžko se na to odpovídá, někteří historici mají jasno - je za tím obecný sociokulturní vývoj. Mohly za to snad hory, které českou zem obklopují? Těžko! České země měly několik velmi významných panovníků, světoběžníků, jejichž moc sahala daleko za tuto přírodní hranici a nikdo z učenců, o kterých máme záznamy v pramenech, se této hranice nebál.

České země podléhaly christianizačním snahám Řezna. Nenápadně se začaly osamostatňovat od 80. let 10. století - založením pražského biskupství a jeho collegiem cleri - pozdější kapituly sv. Víta. Sídlem biskupství a kapituly byl Pražský hrad, který se stal i jedním z nejdůležitějších sekulárních kulturnich center Čech. A právě v kapitulních pramenech nacházíme zajímavý repertoár, který bychom Vám rády představily. Jde o repertoár, který nás vede až do Francie kolem r. 1100, do oblasti Akvitánie a to nejen v oblasti jednohlasého duchovního repertoáru, ale i v oblasti raného vícehlasu.

Praha tento repertoár určitým způsobem zakonzervovala a užívala ještě dávno poté - ve 14. století v období vlády císaře Karla IV. Lucemburského, po matce potomka slavného českého královského rodu Přemyslovců.


TIBURTINA ENSEMBLE

Ženský vokální soubor Tiburtina vznikl v roce 2008. Věnuje se interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Uměleckou vedoucí souboru je Barbora Kabátková (r. Sojková). Za svoji krátkou existenci si soubor vydobyl pevnou pozici na poli tzv. historicky poučené interpretace staré hudby a řadí se mezi špičky ve svém oboru. Hlavním interpretačním zájmem souboru je správná deklamace jazyka ve spojení s hudební složkou a vokální technikou, na základě znalosti dobové hudební praxe a teorie.

Na koncertech souboru můžete slyšet repertoár zcela vokální, vycházející z liturgických pramenů středověku, ale i repertoár vokálně instrumentální uvádějící středověkou hudbu duchovní i světskou. Nebrání se i netradičním projektům - např. ve spolupráci s orchestrem Berg (Magnificat pro dvě scholy, orchestr a chrámový prostor Slavomíra Hořínky) či jazzovým triem Davida Dorůžky (crossoverový projekt Apokalypsis). Tiburtina ensemble natočil tři úspěšná CD - v roce 2011 Flos inter spinas pro vydavatelství Supraphon, v roce 2013 projekt Apokalypsis pro vydavatelství Animal music a v roce 2017 program Ego sum homo pro belgický label Ricercar. CD Apokalypsis bylo nominováno na cenu Anděl 2013 a odbornou porotou vybráno do nejužší nominace jako jedna ze tří nejvýraznějších nahrávek v oblasti jazzu/crossoveru v roce 2013.

Soubor účinkuje v různých obsazeních, jeho stálými členkami jsou: Ivana Bilej Brouková (soprán), Hana Blažíková (soprán, středověká harfa), Daniela Čermáková (alt), Tereza Havlíková (soprán), Anna Chadimová Havlíková (mezzosoprán), Marta Fadljevičová (mezzosoprán), Kamila Mazalová (alt), Barbora Kabátková (soprán, umělecká vedoucí, středověká harfa, psalterium), Pavla Štěpničková (alt) a Renata Zafková (soprán).

Členky souboru se věnují nejen interpretaci středověké a barokní hudby. Na českých a světových podiích vystupují se soubory jako je např. Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent, Orchestr Berg, Ostravská banda ad.

Tiburtina ensemble své koncertní programy představil na významných českých a zahraničních festivalech (např. Letní slavnosti staré hudby Praha, Velikonoční festival Praha, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Concentus Moraviae, Uckermärkische Musikwochen Německo, Gregorian Meditations Bratislava, Muziekcenter De Bijloke Gent Belgie, Canto Aperto Sint Truiden Belgie, Festival van Vlaanderen Brugge, Oudemuziek Utrecht, Accademia delle Crete Senesi ad.).

Svůj název si soubor vybral mezi historickými postavami středověku. Tiburtina (Sibylla Tiburtina, či Sibyla Tiburská) byla věštkyně, která se stala nejznámější Sibylou středověku a to především tím, že její věštby úzce souvisely s křesťanstvím. Paralely mezi pohanskou Sibyllou a křesťanskou prorokyní jsou nasnadě: urozený původ, kazatelské cesty, dotazy mocných a schopnost prorokyň dohlédnout až na konec věků, která je mužům - jakkoli učeným odepřena.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu