CREATRIO

CREATRIO

parasitti musicali

Lucie Dušková - barokní flétny

Kristýna Hodinová - barokní housle

Filip Dvořák - cembalo


Klenoty barokní židovské hudby

Oseh Shalom - Nurit Hirsh (1942) - židovská modlitební píseň, Chosn Kala Mazl Tov - svatební židovská píseň, Hava Nagila - tradiční židovská píseň

Sonata in Dialogo - Salamone Rossi (ca. 1570 - 1630)

When she cam ben (variace na skotskou píseň), The Cliffs of Moher, Lament for Terence Mac Donought - Turlough Carolan (1670 - 1738)

Ground - Two in one upon a Ground - Henry Purcell (1659 - 1695)

Preludio semplice - Aria Amorosa - Aria - Nicola Matteis (fl. c. 1670 - c. 1713)

Anonym - Vietorisův kodex (17. století)

Kolynd - Hans Jorg Brugger (1946)

Cesta k branám - Jiří Sycha (1979)

Hija Mía Querida - Yo M´Enamori D´Un Aire - Por Que Llorax Blanca Miňa - sefardské písně


Program koncertu je sestaven z tradičních židovských a sefardských modlitebních písní a z písní oblasti Skotska a Irska, které vyšly z kořenů tehdejší lidové hudby. Všechny tyto melodie se tradičně zpívaly, upravovaly, aranžovaly a improvizovaly dle libosti interpreta. Právě improvizace a rozmanitost nás na této hudbě nejvíce baví. Dále zazní klasické skladby barokního mistra židovského původu Salomone Rossiho a nechybí ani skvosty italského autora Niccola Matteise.


CREATRIO

Ansámbl jsme založili v roce 2017, protože nás baví muzika, rádi spolu hrajeme a tvoříme. Velkou inspirací je nám lidová, irská hudba, pracujeme také s hudbou židovského původu a nebráníme se ani klasickým raně i vrcholně barokním autorům. Hrajeme na kopie dobových nástrojů.

Energii a radost, kterou dáváme do každé skladby, s potěšením přenášíme i na naše posluchače. Z velké části tvoříme a improvizujeme přímo na koncertech, kde nás inspiruje prostor, jeho akustika i publikum. Hudba nás prostě baví a těšíme se, že bude bavit i vás.


Lucie Dušková vystudovala církevní konzervatoř v Kroměříži. Od roku 2000 se začala intenzivně věnovat studiu barokní, klasicistní a renesanční příčné flétny na Staatliche Hochschule für Alte Musik v Trossingenu u Prof. Linde Brunmayr-Tutz. Jako sólistka mnohokrát vystoupila s barokním orchestrem trossingenské vysoké školy. Následovalo roční studium na Royal Conservatoire Den Haag u Bartholda Kuijkena. Zobcovou flétnu studovala soukromě v Haagu a poté ji absolvovala na Konzervatoři v Plzni.

Během řady mistrovských kurzů konzultovala hru na zobcovou flétnu u osobností staré hudby jako např. Corina Marti, Petr Zejfart aj. V současné době je stálou členkou souboru Collegium 1704 a Czech Ensemble Baroque, kde vystupuje jako orchestrální i sólový hráč. Spolupracuje s barokními soubory Musica Florea a Solamente naturali. V roce 2016 vystoupila jako sólistka s hrou na zobcovou a barokní příčnou flétnu s Jihočeskou komorní filharmonií.

Na Konzervatoři v Českých Budějovicích vyučuje obor zobcová flétna a od září 2016 je otevřen také obor barokní příčné flétny.


Kristýna Hodinová vystudovala Pražskou konzervatoř, kde absolvovala v houslové třídě Jaroslava Štětiny. Poté pokračovala ve studiu na Hudební fakultě AMU v Praze u Leoše Čepického. Jako sólistka spolupracovala s Jihočeskou komorní filharmonií. Do roku 2013 byla členkou Sedláčkova kvarteta, se kterým absolvovala mezinárodní kurzy "Internationale SommerAkademie Praha-Wien-Budapest" 2009 a 2011 a úspěšně se zúčastnila soutěže "Max Reger Wettbewerb" v Karlsruhe. S kvartetem též natočila CD s díly Martinů, Slavického, Temla a Hořínky.

V roce 2010/2011 absolvovala stáž v rámci programu Erasmus na Hochschule für Musik Freiburg ve třídě Magdaleny Rezler. Kristýna Hodinová se věnuje též barokním houslím, absolvovala Letní školu barokní hudby v Holešově ve třídě Petera Zajíčka. Zkušenosti s autentickou interpretací staré hudby získala i u Vojtěcha Spurného.

Spolupracuje se soubory Musica Florea a Czech Ensemble Baroque. Intenzivně se věnuje též folklórní hudbě. Je členkou Pošumavské dudácké muziky, kde se zabývá rekonstrukcemi lidových písní jižních a západních Čech. Od jara 2013 působí v Jihočeské filharmonii jako vedoucí skupiny druhých houslí.


Filip Dvořák vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku. Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble.

Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou.

Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu