ENSEMBLE CASTELKORN

ENSEMBLE CASTELKORN - Francie


Josef Žák - housle, umělecký vedoucí

Chloé Lucas - violon

Felipe Guerra - varhanní pozitiv

Giulio Quirici - teorba, kytara


foto: Hubert Caldagues

Labyrinth Garden

OUVERTURA

Johann Heinrich Schmelzer (1620-1680)

Intrada di Policinelli (Balletto genandt das Narrenspitall)

Intrada di Policinelli - Aria di Policinelli - Intrada di Cocolini - Aria di Cocolini


VSTUP DO ZAHRADY - RANNÍ PROMENÁDA

Johann Heinrich Schmelzer

Sonata "Cucu" pro housle a basso continuo


HRY U KOLONÁDY - TANEC ALEGORICKÝCH POSTAV

Johann Heinrich Schmelzer

Aria di Zani - Intrada di Graziani - Aria di Graziani - Aria di Mendici


Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704)

Ciaconna in D pro housle a basso continuo


ZAHRADNÍ LABYRINT - ODPOLEDNE U FONTÁNY

Heinrich Döbel (1651 - 1693)

Tänze in der Kollektion "Sonate pro Fidibus"

Czyga - Sarabanda - Courante - Czyga - Czyga


Johann Heinrich Schmelzer

Sonata IV pro housle a basso continuo

(Ze sbírky Sonatae Unarum Fidium)


PŘÍCHOD ROZJAŘENÝCH HOSTÍ

Johann Heinrich Schmelzer

Intrada di Burattini - Aria di Burattini - Intrada di Covielli - Aria di Covielli


VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ POD ŠIRÝM NEBEM - RETIRÁDA

Heinrich Ignaz Franz Biber

Sonata Violino Solo Representativa

 

ENSEMBLE CASTELKORN

Ensemble Castelkorn je pařížský instrumentální soubor zahrnující variabilní počet hudebníků působících ve Francii. Rozličné kulturní podhoubí kultivované studiem interpretace hudby 17. a 18. stol. na konzervatořích (CNSM de Paris, CRR de Paris, CNSM de Lyon) dozrává v jedinečnou kombinaci energie a citlivosti, kde se umělecká spontánnost mísí ve vyváženém poměru s hledáním zvukových a hudebně estetických možností daného stylu.

Soubor se zaměřuje na interpretaci hudby středoevropského kulturního teritoria, neobyčejně bohatého na prolínání mnoha odlišných uměleckých vlivů. Hlavním zdrojem repertoáru ensemblu Castelkorn je Hudební sbírka Biskupa Karla Liechtensteina- Castelkorna v Kroměříži, o jejíž větší povědomí v západní Evropě usiluje.

Ensemble Castelkorn vystupuje nejen ve Francii, ale i jinde v Evropě - Utrecht Early Music Festival (Holandsko), Fiori Musicali (Rakousko), Českou Republiku nevyjímaje - Concentus Moraviae, Svatováclavký Hudební Festival v Ostravě, Olomoucké Barokní Slavnosti, Za Poklady Broumovska, Hudba na soutoku apod.

V roce 2021 soubor získává cenu Romanus Weichlein na mezinárodní soutěži H.I.F. Bibera v rakouském Sankt Florian.

Za výrazné pomoci Fondation Safran a Fondation Sisley vydává v lednu 2018 své první CD Lamentevole, pod hlavičkou vydavatelství Eloquentia.

Ensemble Castelkorn je rezidenčním souborem Českého Kulturního Centra v Paříži.


JOSEF ŽÁK

foto: Jean-Baptiste Millot

Josef Žák se narodil v Praze. Po studiích hry na housle na Pražské konzervatoři, Hochschule für Musik v Drážďanech a Hudební fakulty AMU v Praze se zaměřil na interpretaci hudby 17. a 18. století, a získal v roce 2015 magisterský titul na Pařížské konzervatoři (CNSM de Paris) v oboru barokní housle.

Od roku 2010 žije v Paříži, kde působí ve francouzských orchestrech i komorních tělesech proslavených interpretací barokní a klasicistní hudby : Les Arts Florissants (William Christie), Le Poème Harmonique (Vincent Dumestre), Les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Concert d'Astrée (Emmanuelle Haïm), Ensemble Correspondances (Sébastien Daucé), Insula Orchestra, Ensemble Matheus, Opéra Fuoco (David Stern) a dalších.

Josef Žák též spolupracuje s mnohými tělesy jako koncertní / umělecký vedoucí (Les Musiciens de Saint Julien, Les Épopées, PRJCT Amsterdam, Orchestre de l'Opéra Royale Versailles, Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque).

Pravidelně vede třídu barokních houslí na Letní škole barokní hudby v Holešově (CZ) či na Académie de Musique Ancienne des Musiciens de Saint Julien (Francie).

Josef Žák studoval v letech 2010 - 2012 na École du Choeur Grégorien de Paris, kde byl formován v interpretaci a dirigování gregoriánského chorálu. Od roku 2010 je členem Choeur Grégorien de Paris, v letech 2014-19 byl jeho uměleckým vedoucím.


jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu