VICTORIA ENSEMBLE

Viktorie Dugranpere, Tereza Zimková - soprán // Michaela Králová - alt

Ondřej Holub, Ondřej Benek - tenor // Václav Jeřábek - bas

Marie Vencourová - zobcová flétna // Josefína Knoblochová - housle

Jakub Michl - viola da gamba // Štěpán Pokorný - cembalo


Claudio MONTEVERDI (1567 - 1643)

Beatus vir - Selva morale e spirituale (1640)

Litaniae della Beata Vergine - Messa a quattro voci e Salmi (1650)

Confitebor tibi Domine - Selva morale e spirituale (1640)

Nisi Dominus - Messa a quattro voci e Salmi (1650)

Quel augellin che canta - Il quarto libro de madrigali (1603)

Si ch'io vorrei morire - Il quarto libro de madrigali (1603)

De la bellezza le dovute lodi - Scherzi musicali (1607)

Lamento della Ninfa - Madrigali guerrieri et amorosi (1638)

Altri canti di Marte - Madrigali guerrieri et amorosi (1638)

Damigella tutta Bella - Scherzi musicali (1607)


Osobnost Claudia Monteverdiho, skladatele stojícího na pomezí tradičního renesančního stylu a nového hudebního cítění, netřeba příliš představovat. Známý je především jako dovršitel madrigalu a jeden ze zakladatelů opery, který výrazně přispěl ke zrodu barokního stylu.


VICTORIA ENSEMBLE

Vokálně instrumentální soubor VICTORIA ENSEMBLE založila sopranistka a sbormistryně Viktorie Dugranpere v roce 2016. Toto komorní těleso se zaměřuje na historicky poučenou interpretaci evropské hudby 15. - 18. století. Zahrnuje vokální soubor čítající až dvanáct pěvců a instrumentální ansámbl různého obsazení dle potřeby, používající dobové nástroje či jejich kopie.

Soubor vystupuje v mnoha složeních od tří až do pětadvaceti umělců. Zabývá se především hudbou zapomenutou a zřídka provozovanou, přičemž zvláštní pozornost věnuje českému a francouzskému repertoáru. Jeho činnost je podložena soustavným muzikologickým bádáním a objevováním.

Victoria Ensemble spolupracuje se soubory dobových tanců, historického divadla či pantomimy, ale také s výtvarníky, s jinými ansámbly, orchestry a dirigenty. Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních koncertních cyklů a festivalů staré hudby (např. Haydnovy hudební slavnosti, Svatováclavský hudební festival, MLŠSH Valtice, Ars Antiqua Europae in via Gothica, Sharjah Heritage Days atd.).

V Praze pořádá soubor vlastní hudební akce s důrazem na světové premiéry, autorská hudebně dramatická představení a propojování tzv. staré hudby s moderní dobou. V roce 2020 natočil vokální ansámbl společně s orchestrem Musica Florea debutové album, představující vokálně instrumentální dílo Antonína Reichenauera.


VIKTORIE DUGRANPERE

vystudovala Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou PedF UK (Bc.) a Hudební vědu na FF UK (Mgr.) se zaměřením na českou hudbu 18. století. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě období renesance a baroka. Sólový zpěv studovala u věhlasné operní pěvkyně Daniely Šounové Broukové, prof. Jiřího Kotouče a Pavly Zumrové.

Absolvovala celou řadu interpretačních pěveckých kurzů z oblasti barokní komorní hudby, opery a divadla, v Čechách i zahraničí (C. Pélon, J. Hassler, I. Desrochers, B. Lafont, L. Charoy, N. Rouille atd). Na základě toho se od roku 2009 intenzivně věnuje koncertní činnosti v oblasti staré hudby. Tento zájem ji přivedl k založení souboru Victoria Ensemble, jehož ideou je znovuobjevování hudby zapadlé v dějinách a její přínos dnešní době.

Se souborem vystupuje jako sólistka, ansámblová pěvkyně a jeho umělecká vedoucí. Hojně koncertuje také jako interpretka francouzských šansonů, jazzu a swingu s českými překlady (Viktorie & František Band, zal. 2010).

jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu