BAROKNÍ ORCHESTR PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

BAROKNÍ ORCHESTR PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

umělecký vedoucí JAKUB KYDLÍČEK


BAROKNÍ ORCHESTR PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Barokní orchestr Pražské konzervatoře byl zřízen v roce 2012. Smyslem existence tělesa je poskytnout mladým studentům vzdělání v repertoáru a stylu interpretace hudby předklasického období. Soubor tak usiluje o interpretaci podpořenou znalostí dobové estetiky, přestože užívá většinou moderní nástroje (avšak s barokními smyčci).

Barokní orchestr Pražské konzervatoře provedl za krátkou dobu své existence řadu významných orchestrálních děl vrcholného baroka, významnou položkou je rovněž dílo Jana Dismase Zelenky, orchestr se nevyhýbá ani zcela neznámým opusům - provedl např. kompletní verzi sepolcra Zpívaná rozjímání Františka Václava Míči (jako teprve druhý soubor v novodobé historii) .

Na dobové nástroje pak orchestr provedl dílo Jeana-Féryho Rebela Symphonie Les Élemens. Mezi další počiny patří i nastudování Purcellovy semi-opery The Fairy Queen. V roce 2016 se orchestr stal laureátem soutěže Českého rozhlasu Concerto Bohemia.

Uměleckým řízením orchestru je pověřen Jakub Kydlíček.


JAKUB KYDLÍČEK

Jakub Kydlíček je hráčem na zobcové flétny a dirigentem, specializujícím se především na hudbu starších stylových epoch.

Patří v vyhledávaným interpretům staré a ještě starší hudby. Spolupracuje s předními soubory staré hudby jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,...

Absolvoval studia na konzervatoři v oborech zobcová flétna a dirigování, následně pokračoval ve studiu na prestižní Schola cantorum basiliensis ve třídě Coriny Marti.

Jako pedagog působí na Pražské konzervatoři, kde vede třídu zobcové flétny a je dirigentem Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Od roku 2018 vyučuje zobcovou flétnu na Masarykově univerzitě v Brně.