IN CORDIS ENSEMBLE

IN CORDIS ENSEMBLE


Kateřina GHANNUDI – trojřadá barokní harfa

Jan KREJČA – teorba, barokní kytara

Miloslav ŠTUDENT – arciloutna, barokní kytara

Tomáš REINDL - perkuse


In Cordis Ensemble
totiž
Spojené struny historické


Follia del mondo

Ctnosti a neřesti v italské hudbě 17. století

Když v roce 1657 vyšel tiskem v Miláně zpěvník Canzonette spirituali e morali (Písničky duchovní a mravoučné) byly skladby do něho zařazené již dávno prověřené mnohaletým provozováním na půdě oratoře sv. Filipa Neriho v severoitalské Chiavenně. Jejich pravděpodobný autor, chiavennský duchovní Francesco Ratis (†1676), opatřil oblíbené hudební motivy i celé nápěvy (Bergamasca, Folia, Passacaglia, Spagnoletto, La bella Pedrina ad.) vlastními texty (Marná Bergamasca, Poblázněnost světa, Passacaglia o životě, Zostuzené Spagnoletto, Krásná Pedrina v modlitbách), jež vtipně vyzdvihují ctnosti a bez servítků odsuzují neřesti. Barvitě pak popisují pekelné důsledky přílišného oddávání se těm druhým.

V jednom z dochovaných exemplářů Canzonet je k mnoha písním připsána jejich úprava pro barokní kytaru. Několik těchto úprav zazní v novodobé premiéře.

Ty nejpozoruhodnější písně z Canzonet jsou obklopeny a vyšperkovány virtuózními instrumentálními skladbami soudobých italských autorů (Frescobaldi, Piccinini, Kapsperger, Monteverdi, Landi, Castaldi, Foscarini, Priuli ad.), plně využívajících rozmanitých výrazových možností třířadé harfy, teorby, arciloutny, barokních kytar a bicích nástrojů.


jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu