ALTA BELLEZZA

ALTA BELLEZZA

Laura Dümpelmann – šalmaj

Hanna Geisel – šalmaj, dudy

Nathaniel Wood – snižcová trubka, trombón

foto Sansal Koçak, Daria Kolacka, Dirk Letsch


O MARIA MARIS STELLA

Ó, Maria, hvězdo moří

Guillaume Dufay (1397 - 1474)  - Ave Maris Stella
Johannes de Limburgia (15. stol.) - O Maria maris stella
Guillaume Dufay - Ave regina celorum

Anonym (ze zápisníku Zorzi Trombetty) - Souvent mes pas
Chanson - Intabulation - Basse Danse

Anonym (ze zápisníku Zorzi Trombetty) - Una ballatina franzese
Basse Danse "En ce printemps"

Antoine Busnois (ca. 1435 - 1492) - Bel Accueil
Anonym (ze zápisníku Zorzi Trombetty) - Tenor Gie se far danser le dames
Anonym (ze zápisníku Zorzi Trombetty) - Jour à jour la vie

Guillaume Dufay - C'est bien raison

John Dunstable (ca. 1390 - 1453) - Puisque m'amour

Anonym (ze zápisníku Zorzi Trombetty) - Qu'en puis je mais
Brussels Basse Danse Manuscript - Basse Danse Venise

Gilles Binchois (ze zápisníku Zorzi Trombetty) - Je me recommande
Anonym (ze zápisníku Zorzi Trombetty) - Une fois avant que mourir

Gilles Binchois (1400 - 1460) - De plus en plus
Pierre Fontaine (ca. 1390 - ca. 1450) - J'aime bien celui qui s'en va

Jacob Obrecht (1457/58 - 1505) - Tandernaken


Láska k syrovému zvuku ALTA CAPELLA v kombinaci s opojným pocitem dokonale sladěné kvinty svedla dohromady mezinárodní soubor ALTA BELLEZZA.

Po studiu starých dechových technik a ansámblové hry na mezinárodně uznávané škole Schola Cantorum Basiliensis pozvedli hudebníci souboru ALTA BELLEZZA fenomén ALTA CAPELLA k novým vrcholům brilantnosti. Pokud je to možné, pak skladby studuje soubor z originálních rukopisů a na koncertech pak hudebníci hrají zpaměti. Těžiště souboru ALTA BELLEZZA spočívá v repertoáru 14., 15. a počátku 16. století, tedy v období, kdy bylo "klasické" trio ALTA CAPELLA nejrozšířenější.

Název souboru ALTA BELLEZZA je odvozen od šansonu Guillauma Dufaye, který se nachází v rukopise Canonici Misc. 213, nyní uloženém v Bodleian Library v Oxfordu. Jedná se o jeden z nejdůležitějších pramenů hudby 15. století, který máme dnes k dispozici, a je skvělým zdrojem repertoáru pro koncerty.

Soubor pravidelně vystupuje v zahraničí, dosud např. v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Anglii, Rumunsku, Slovinsku, Lotyšsku, Finsku, Itálii a Francii. Jejich debutové CD "L'alta bellezza: Wind music from 15th-century Italian courts" vyšlo u nakladatelství Arcana v roce 2021.


ALTA CAPPELLA hrála velmi důležitou roli v dobové společnosti a proto každý panovník či šlechtic takovou skupinu zaměstnával. Byl to ideální způsob, jak zajistit hudbu a zábavu při venkovních společenských příležitostech nebo při tanci ve velkých sálech.

Svůj původ má u tureckých souborů šalmají, trubek a bubnů používaných ve válkách v raném středověku, ve 14. století se ale dobře prosadila i v západní Evropě. Z malých tureckých šalmají se vyvinuly dva různě velké nástroje, které převzaly části cantus a tenor v typickém tříhlasém repertoáru 14. a počátku 15. století, a z dlouhých rovných vojenských trubek se vyvinula snižcová trubka (pozdější trombón), která vyplňovala harmonie v linii contratenor.

V dnešní době se název ALTA CAPELLA používá pro označení zvučných dechových kapel z období středověku a renesance. Ve svém instrumentáři takové soubory zpravidla měly šalmaje, bombardy, snižcové trubky a později dulciany, cinky a sackbuty (trombóny). Ve zmíněném období se hudebníci dělili na dvě skupiny - ALTA a BASSA, přičemž v prvním případě se jednalo o výše zmíněné hlasité nástroje a v druhém o komornější kombinace hlasů louten, houslí a harf. Ačkoli se tato klasická tříhlasá sestava používala především ve středověku, koncept hlasitého dechového souboru byl v oblibě ještě v 17. století, kdy šalmaje a trombony stále hrály společně ve čtyř nebo pětičlenných ansámblech po celé Evropě.


jQuery Tlačítko na začátek by William from Wpromotions.eu